Περιγραφή

ΙΒΙΛΑΙ

  • 100% ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΑΡΑΦΙΝΗ
  • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:12χ15εκ

  • 25 ΩΡΕΣ ΚΑΥΣΗ